Het meten van gebouwen en interieurs met het oog op renovatie of herbestemming is doorgaans de eerste stap van een project. Een accuraat en volledig meetplan van de landmeter-expert vormt een goede basis voor het nieuwe ontwerp. Op die manier worden veel problemen en kosten bij de realisatie van het project vermeden. Het meten en tekenen van grondplannen, doorsneden, gevelplannen, profielen van aanpalende gebouwen, 3D-modellen en zo meer behoren tot de taak van ons team. We volgen technieken zoals fotomapping en scanning.

Landmeters Ellips